Akademik (AA201)

Laman Khusus untuk Subjek AA201 : Pendidikan Islam 2 (Polytechnic)


-----------------------------
Tugasan INDIVIDU [Assignment Ringkas]

Dapatkan keratan akhbar/majalah berkaitan isu perkahwinan
Lekatkan artikel tersebut ke atas sekeping kertas A4..
Buatkan ulasan berkenaan artikel tersebut [Minima : 1/2 A4][Maksima : 2 pages]
>> Punca
>> Kesan
>> Cadangan Penyelesaian
>> Kesimpulan

Meant :

1st page : Cover
2nd page : A4 [yang ditampal dgn satu keratan akhbar/majalah]
3rd page : Esei (ulasan) berkenaan artikel yang ditampal td..

[semua tugasan perlu dibentangkan sendiri oleh sipembuat di depan kelas]
[2 minit / setiap individu]

---------------

TUGASAN / FOLIO (BERKUMPULAN)

Buat SLIDE SHOW (power point) ~~ 30 slides
> Merangkumi topik yang telah diagihkan.
> Kembangkan Penerangan dengan input daripada sumber2 luar (Webpages/Blog/FB dll).
> Slide berbentuk Mind Mapping (Peta Minda).
> Sila DOWNLOAD contoh tugasan yang disediakan.

Deadline untuk serahan pada hari Isnin (Minggu Ke-9) Pengkuliahan.
Serahan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy.


--------------------------

SENARAI TAJUK (SILIBUS) PENDIDIKAN ISLAM 2 (A2001)

1.0 NIKAH
1.1. Definisi Nikah dan Konsepnya.
1.2. Matlamat Perkahwinan dalam Islam.
1.3. Hukum Nikah dan Hukum Memberi Mas Kahwin.

1.0 NIKAH
1.1. Tatacara Memilih Jodoh.
1.2. Perempuan yang Halal dan Haram Dikahwini.
1.3. Rukun Dan Syarat Perkahwinan.

2.0 NUSYUZ
2.1 Definisi Nusyuz.
2.2 Perkara-perkara yang Menyebabkan Nusyuz dan Cara Penyelesaiannya.

3.0 TALAK
3.2 Jenis-jenis Talaq dan Implikasinya.
3.3 Khuluk, Fasakh dan Taklik serta Implikasinya.

4.0 IDDAH, RUJUK DAN IHDAD
4.1 Pengertian Iddah, Rujuk dan Ihdad
4.2 Bahagian-bahagian Iddah.
4.3 Hak-hak Wanita Semasa Iddah.
4.4 Hukum Iddah, Rujuk dan Ihdad.

5.0 ZIHAR, ILA’ DAN LIAN
5.1. Definisi Zihar, ila’ dan Li’an.
5.2. Hukum dan Syarat-syarat Zihar, ila’ dan Li’an.
5.3. Implikasi Zihar, ila’ dan Li’an.

6.0 TANGGUNGJAWAB SUAMI ISTERI.
6.1 Tanggungjawab Suami.
6.2 Tanggungjawab Isteri.
6.3 Tanggungjawab Bersama.

7.0 HADHANAH DAN NAFAKAH
7.1. Definisi Hadhanah dan Nafakah.
7.2. Hak Penjagaan Anak.
7.3. Tanggungjawab Nafakah Terhadap Anak-anak.

----------------------
8.0 HIBAH, WASIAT DAN FARAID
8.1 Definisi hibah, wasiat dan faraid
8.2 Perbezaan hibah, wasiat dan faraid
8.3 Isu-isu yang berkaitan hibah, wasiat dan faraid
----------------------
8.0 POLIGAMI
8.1 Takrif Poligami.
8.2 Hukum dan Syarat-syarat Berpoligami.
8.3 Kesan Poligami Berdasarkan Cara Perlaksanaannya.

9.0 PENDIDIKAN KEIBUBAPAAN
9.1. Persediaan Ibubapa / Tanggungjawab dalam Mendidik Anak-anak.
9.2. Peranan Ibubapa Terhadap Anak-anak.

10.0 PERBINCANGAN ENAKMEN KELUARGA ISLAM
10.1 Enakmen Keluarga Islam dalam Menangani Masalah Kekeluargaan Islam
10.2 Klasifikasi Undang-undang Keluarga Islam.

11.0 SUMBER HUKUM
11.1 Takrif al-Quran, al-Sunnah, al-Ijmak dan al- Qias
11.2 Sumber-sumber Hukum yang Terdapat dalam Islam.
11.3 Peranan Sumber-sumber Hukum.

12.0 PENGURUSAN JENAZAH
12.1. Hukum berkaitan pengurusan jenazah.
12.2. Tatacara memandi, mengkafan, menyembahyang dan mengkebumi jenazah.
12.3. Cara pengurusan jenazah secara normal dan tidak normal

13.0 HUKUM JENAYAH ISLAM
13.1 Takrif Hudud, Qisas, Diat dan Takzir.
13.2 Jenis-jenis Jenayah Hudud dan Hukumannya.
13.3 Jenayah qisas dan hukumannya.
13.4 Jenis-jenis diat dan hukuman takzir.

Popular Posts