Akademik (AA301)

Laman Khusus untuk Subjek AA301 : Tamadun Islam (Polytechnic)

----------------------------------------------------
RINGKASAN / OVERVIEW TAJUK-TAJUK DALAM SUKATAN AA301 : TAMADUN ISLAM PTSS
----------------------------------------------------


Untuk rujukan lebih padat, sila rujuk Laman Tamadun Ustazhus

BAB 1 : PENGENALAN KEPADA TAMADUN ISLAM

BAB 2 : KEMUNCULAN TAMADUN ISLAM & PERKEMBANGANNYA

BAB 3 : MANUSIA & MASYARAKAT

2.1. Ta’rif Manusia Menurut Islam

2.1.1. Makhluk Mukallaf – ( Makhluk yang dicipta dan diamanahkan tanggungjawab)
2.1.2. Hasil gabungan unsur MADDI (fizikal) + ROHANI

2.2. Kejadian Manusia Menurut Al-Quran & Sains

2.2.1. Menurut Al-Quran (Surah Mukminum : Ayat 13 - 14)
o Air Mani  Segumpal Darah  Daging  Tulang Belulang 
Tulang Dibungkus Daging  Roh – Manusia

2.2.2. Menurut Pandangan Saintifik
o [Sperma + Ovum]  Embrio  Zigot  Fetus  Bayi – Manusia

2.3. Keistimewaan Manusia

2.3.1. Sempurna JERIS

o Dianugerahkan susunan aggota tubuh yang FLEKSIBEL..
 Cth : Ibu Jari (untuk suap nasi)

o Emosi yang UNIK sesuai dengan situasi tertentu
 Emosi : sedih, gembira, sayang...

o Peluang untuk meningkatkan tahap ROHANI & INTELEK (akal)
 ROHANI  tingkatkan Ibadah
 INTELEK  tingkatkan usaha menuntut ilmu

2.3.2. Alam Dicipta Untuk Kemudahan Manusia (Surah Ibrahim : Ayat 32)
 Haiwan  Makanan & Kenderaan
 Tanah / Tumbuhan  Kediaman & Pakaian

2.4. Fitrah Semulajadi Manusia

2.4.1. Duniawi, Material, Jasmani
2.4.2. Ukhrawi (kehidupan selepas mati), Rohani, Ketuhanan

2.5. Teori Evolusi Charles Darwin (1802)

2.5.1. Perihal Kemunculan & Penyangkalan Hujah oleh Intelektual

2.6. Manusia Sebagai Khalifah Allah

2.6.1. Maksud Khalifah
o Wakil tuhan untuk memimpin dunia ini.
o Makhluk yang bertugas mengurus bumi dan segala isinya sebagai amanah Allah.
o Makhluk yang punyai kekuasaan, ketuanan secara tidak mutlak.

2.6.2. Tanggungjawab Manusia Sebagai Khalifah
o Amar Makruf, Nahi Munkar
o Mensyukuri dan Memanfaatkan Nikmat Allah sebaiknya.
o Mentadbir alam atas dasar amanah daripada Allah.

2.6.3. Persediaan Untuk Melaksanakan Tugas Khalifah Allah
o Merperkemaskan penghayatan diri sendiri terhadap Akidah, Akhlak,
Ibadah dan Syariat (Peraturan) Allah.
o Menambah ilmu pengetahuan (duniawi + ukhrawi)

2.7. Konsep Kejiranan dalam Islam

2.7.1. Maksud Jiran
o 40 rumah sekeliling rumah kita
o Housemate / Roomate
o Semua ahli sesuatu komuniti / kawasan perumahan (masyarakat setempat)

2.7.2. Jenis- Jenis Jiran

o Satu Hak : Orang Musyrik  Hak Jiran
o Dua Hak : Orang Islam  Hak Jiran, Hak Muslim
o Tiga Hak : Orang Islam (kerabat)  Hak Jiran, Hak Muslim & Hak Kerabat

2.7.3. Hikmah Berjiran

o Naluri Manusia sememangnya mahukan pergaulan
o Wujudkan perpaduan
o Masyarakat aman.

2.7.4. Tanggungjawab Kita Terhadap Jiran

o Tolong, Ziarah, Kehormatan, Kemaafan, Hormat, Tidak Mengganggu Kehidupannya.

BAB 4 : SISTEM EKONOMI ISLAM

4.1. Ta’rif Ekonomi Islam & Ekonomi Konvensional
4.2. Ciri-ciri Ekonomi Islam
4.3. Konsep Hak & Pemilikan Harta
4.4. Buruh Mengikut Pandangan Islam
4.5. Tangjungjawab Majikan
4.6. Tanggungjawab Pekerja
4.7. Fungsi Zakat
4.8. Riba & Implikasinya
4.9. Institusi Kewangan Islam

BAB 5 : ISLAM & ILMU PENGETAHUAN

5.1. Konsep Ilmu Dalam Islam : -

5.2. Pengertian Ilmu

5.2.1. Melihat / Memerhati
5.2.2. Pengetahuan (Knowledge)
5.2.3. Mengetahui
5.2.4. Kebenaran / Keizinan

5.3. Tujuan Menuntut Ilmu

5.3.1. Mengenali Hakikat Kehidupan
5.3.2. Mengenali Diri Sendiri
5.3.3. Membangunkan Diri Sendiri
5.3.4. Mentadbir Alam (Khalifah)
5.3.5. Mencari Kebahagiaan Di Dunia & Akhirat

5.4. Kedudukan Ilmu Dalam Islam

5.4.1. Orang berilmu (ulama) adalah waris kepada para nabi.
5.4.2. Iman tanpa Ilmu 
5.4.3. Surah Al-Imran : 18

5.5. Pembahagian Ilmu

5.5.1. Fardu Ain (individu)
5.5.2. Fardu Kifayah (masyarakat)

5.6. Jenis-Jenis Ilmu Dari Aspek Hukum

5.6.1. Wajib - Fardu Ain & Fardu Kifayah
5.6.2. Harus - Ilmu Duniawi.. Fardu Kifayah ..
5.6.3. Haram

5.7. Kesepaduan Ilmu

5.7.1. Fardu ‘Ain vs Fardu Kifayah
5.7.2. Unsur Naqli (ilmu yang diturunkan oleh Allah) vs Unsur Akli (ilmu yang dicari)
5.7.3. Dunia vs Akhirat
5.7.4. Fizikal (Saintifik) vs Metafizik (Supernatural / Alam Ghaib)
5.7.5. Matlamat Ilmu (Untuk Individu) vs Matlamat Ilmu (untuk Masyarakat)

5.8. Sumber Ilmu

5.8.1. Wahyu

o Kitab-Kitab yang diturunkan kepada para Rasul
o Hadis Rasulullah
o Pandangan Para Ulama’ ( orang alim agama )

5.8.2. Naluri (instinct)

o Naluri semulajadi.
o Cth : apabila seseorang itu lapar, ia secara automatik akan berusaha mencari makanan untuk dimakan.

5.8.3. Kepintaran (IQ) & bakat Semulajadi

o Setiap Individu mempunyai tahap IQ yang berbeza.
o Ia dipengaruhi oleh motivasi, persekitaran, baka dan tahap kesihatan seseorang.

5.8.4. Panca Indera

o Mata pandangan mata
o Telinga pendengaran
o Hidung hidu
o Lidah rasa / makan
o Deria Rasa (sentuhan) pegang / sentuh

5.8.5. Ilham – Gerak Hati ( Positif & Negatif )

o Idea / lintasan hati ....
o Cth : .......isyk.. kenapa aku rasa macam x sedap ati je ni.. ?

BAB 6 : SUMBANGAN ISLAM DALAM BIDANG ILMU

6.1. Sains Tulen & Sains Gunaan
6.2. Sumbangan Tamadun Islam

BAB 7 : POLITIK & KENEGARAAN ISLAM

7.1. Konsep Negara Islam
7.2. Syura
7.3. Perlembagaan Madinah
7.4. Islam & Perlembagaan Malaysia

BAB 8 : PEMIKIRAN ISLAM & ISU SEMASA

8.1. Konsep Keadilan
8.2. Institusi Kekeluargaan
8.3. Rasuah
8.4. Pencemaran Alam Sekitar
8.5. Dadah
8.6. Aids