27 December 2011

DALIL-DALIL TENTANG AURAT WANITA

Aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Leher dan rambutnya adalah aurat di hadapan lelaki ajnabi (bukan mahram) walaupun sehelai. Pendek kata, dari hujung rambut sampai hujung kaki kecuali wajah dan dua telapak tangan adalah aurat yang wajib ditutup. Hal ini berlandaskan firman Allah Subhanahu wa Taala, “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak darinya” [An Nur:31].

Yang di maksud (janganlah mereka menampakkan perhiasannya), adalah "Janganlah mereka menampakkan tempat-tempat (anggota tubuh) yang di situ dikenakan perhiasan". [Lihat Abu Bakar Al Jashshash, Ahkamul Qur`an, Juz III hal.316].

Selanjutnya, kalimah (kecuali yang (biasa) nampak darinya), ini bermaksud ada anggota tubuh yang boleh dinampakkan iaitu wajah dan kedua telapak tangan. Demikianlah pendapat sebahagian sahabat, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar dan juga Aisyah.

Ibnu Jarir At Thobari (wafat 310H) menjelaskan dalam kitab tafsirnya, Jami' Al Bayan fi Tafsir Al Qur`an Juz XVIII ms 84, mengenai apa yang di maksud “kecuali yang (biasa) nampak darinya (illaa maa zhahara minha)”, katanya, pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang mengatakan bahawa, yang dimaksudkan (dalam ayat di atas) adalah wajah dan dua telapak tangan.

Pendapat yang sama dinyatakan Imam Al Qurtubi dalam kitab tafsirnya Al Jamia li Ahkam Al Qur’an, Juz XII hal. 229. Jadi, apa yang biasa nampak darinya adalah wajah dan dua telapak tangan sebab kedua anggota tubuh inilah yang biasa nampak dari kalangan Muslimah di hadapan Nabi S.A.W sedangkan Baginda mendiamkannya. Kedua anggota tubuh ini pula yang nampak dalam ibadah-ibadah seperti haji dan solat dan biasa terlihat di masa Rasulullah iaitu di masa masih turunnya ayat Al Quran.

Dalil lain yang menunjukkan bahawasanya seluruh tubuh wanita adalah aurat kecuali wajah dan dua telapak tangan ialah sabda Rasulullah kepada Asma’ binti Abu Bakar, “Wahai Asma’ sesungguhnya seorang wanita itu apabila telah baligh (haidh) maka tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya kecuali ini dan ini, seraya menunjukkan wajah dan telapak tangannya” [HR Abu Dawud]

Aurat Wanita dalam Hayaatul ‘Am (Kehidupan Umum/Public Life)

Yang dimaksudkan dengan hayaatul ‘am adalah keadaan di mana wanita itu berada di luar dari kawasan rumahnya di mana mereka bercampur dengan masyarakat. Pakaian wanita dalam kehidupan umum iaitu di luar rumahnya terdiri dari dua jenis iaitu :libaas asfal (baju bawah) yang disebut dengan jilbab, dan;
libaas ‘ala (baju atas) iaitu khimar (tudung).
Dengan dua pakaian inilah seseorang wanita itu boleh berada dalam kehidupan umum seperti di jalanan, di pasar-pasar, pasar raya, kampus, taman-taman, dewan orang ramai dan seumpamanya. Dalil wajib memakai jilbab bagi wanita adalah berdasarkan firman Allah, “Wahai Nabi! katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, ‘Hendaklah mereka melebarkan jilbabnya” [Al Ahzab:59].

Oleh sebab Al Quran berbahasa Arab, dan perkataan “jilbab” itu adalah perkataan Arab, maka kita hendaklah memahami apakah yang dimaksudkan “jilbab” di dalam bahasa Arab. Dengan kata lain, kita hendaklah memahami dan mengikuti apakah yang orang Arab faham bila disebut jilbab. Maka inilah pakaian yang diperintahkan oleh Allah kepada perempuan. Di samping itu, perincian tentang pakaian ini telah pun dijelaskan di dalam banyak hadis sahih yang wajib diikuti oleh setiap orang.

Jadi, apakah makna jilbab itu? Selain dari melihat sendiri kepada nas-nas hadis tentang pakaian yang dipakai Muslimah semasa zaman Rasulullah, kita juga boleh merujuk kepada banyak kamus Arab untuk mengetahui makna “jilbab”. Dalam kitab Al Mu’jam Al Wasith karya Dr. Ibrahim Anis [Kaherah: Darul Maarif ms 128], jilbab diertikan sebagai ats tsaubul musytamil ala al jasadi kullihi (pakaian yang menutupi seluruh tubuh), atau ma fauqa ats tsiyab kal milhafah (pakaian luar yang dikenakan di atas pakaian rumah, seperti milhafah (seperti jubah), atau al mula’ah asy tamilu biha al mar’ah (pakaian luar yang digunakan untuk menutupi seluruh tubuh wanita).

Berdasarkan pengertian ini, jelaslah bahawa yang diwajibkan ke atas wanita adalah mengenakan pakaian yang satu (sekeping) yang lurus dari atas hinggalah ke bawah, yakni hingga ke mata kaki. Maksud milhafah/mula’ah (Arab) adalah pakaian yang dikenakan sebagai pakaian luar lalu dilebarkan sehingga ke bawah hingga menutupi kedua mata kakinya. Untuk pakaian atas, wanita disyariatkan/diwajibkan memakai “khimar” iaitu tudung atau apa sahaja bahan/kain yang serupa dengannya yang berfungsi menutupi seluruh kepala, leher, dan lubang leher baju di dada.

Dalil mengenai wajibnya mengenakan pakaian bahagian atas (khimar/tudung) adalah Firman Allah, “Hendaklah mereka menutupkan kain tudung ke dada mereka” [An Nur:31].

Pakaian jenis ini (jilbab dan khimar) wajib dipakai oleh seorang Muslimah (yang telah baligh) apabila hendak keluar menuju ke pasar-pasar atau berjalan melalui jalanan umum. Setelah memakai kedua jenis pakaian ini (jilbab dan khimar) maka barulah dibolehkan baginya keluar dari rumahnya menuju ke kehidupan 'am tanpa sebarang dosa. Jika tidak, maka dia tidak boleh (haram) keluar dari rumah kerana perintah yang menyangkut kedua jenis pakaian ini datang dalam bentuk yang umum, dan tetap dalam keumumannya dalam semua keadaan.

Mana-mana wanita yang telah baligh dan melanggar ketetapan Allah ini, maka berdosalah mereka dan layak mendapat seksa Allah di akhirat nanti.

Pakaian wanita dalam Hayatul Khassah (Kehidupan Khusus/private life)

Yang dimaksudkan dengan hayatul khassah adalah keadaan di mana seseorang wanita itu menjalani kehidupannya di rumahnya bersama dengan anggota keluarganya yang lain. Adapun cara seorang Muslimah menutupi auratnya di hadapan lelaki ajnabi dalam kehidupan khusus seperti di rumahnya atau di dalam kenderaan peribadi, syara' tidak menentukan bentuk/fesyen pakaian tertentu tetapi membiarkan secara mutlak tanpa menentukannya dan cukup dengan mencantumkan lafaz dalam firman-Nya, “wa laa yubdiina” (“dan janganlah mereka menampakkan”) [Surah An Nur:31]

Atau sabda Nabi, “lam yashluh an yura minha” (“tidak boleh baginya menampakkan tubuhnya”) [HR Abu Dawud].

Jadi, pakaian yang menutupi seluruh auratnya kecuali wajah dan telapak tangan dianggap sudah menutupi, walau bagaimana pun bentuknya. Tetapi ia adalah tertakluk kepada hukum tabarruj (sila lihat perbincangan di bawah).

Berdasarkan hal ini maka setiap bentuk dan jenis pakaian yang dapat menutupi aurat iaitu yang tidak menampakkan aurat dianggap sebagai penutup bagi aurat secara syar'i, tanpa melihat lagi bentuk, jenis, atau fesyennya. Namun demikian syara' telah mensyaratkan dalam berpakaian agar pakaian yang dikenakan dapat menutupi kulit. Jadi pakaian wajib dapat menutupi kulit sehingga warna kulitnya tidak diketahui. Jika tidak demikian, maka tidak dikatakan menutup aurat. Oleh kerana itu apabila kain penutup itu tipis/transparent sehingga nampak warna kulitnya dan dapat diketahui sama ada kulitnya berwarna merah atau coklat, maka kain penutup seperti ini tidak boleh dijadikan penutup aurat dan haram hukum memakainya.

Larangan Bertabarruj

Adapun dalil tentang larangan bertabarruj adalah juga dari Surah An Nur:60 iaitu Firman Allah, “Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti [dari haid dan mengandung] yang tiada ingin kawin [lagi], tiadalah atas mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak [bermaksud] menampakkan perhiasan (tabarruj), dan berlaku sopan adalah lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. [An Nur:60]

Mafhum muwafaqah (yang disepakati) dari ayat ini adalah jika perempuan tua yang telah putus haid haram menampakkan perhiasan iaitu bertabarruj, apatah lagi perempuan yang masih muda, belum putus haid dan berkeinginan berumahtangga, tentulah lebih lagi. Dalil lain ialah, “Dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu, dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang jahiliah.” [Al Ahzab:33]

Dan Hadis Rasulullah riwayat dari Bazzar dan At Termizi menjelaskan, “Sesungguhnya wanita itu adalah aurat, setiap kali mereka keluar, syaitan akan memperhatikannya”.

Abul A’la al Maududi berkata, “Jika kalimat tabarruj dipergunakan kepada kaum wanita, ia bermakna :

(i) wanita yang menunjukkan kecantikan wajahnya, daya tarik tubuhnya kepada lelaki asing (yang bukan mahramnya);

(ii) wanita yang mendedahkan kecantikan pakaian dan perhiasannya kepada lelaki asing; dan memperlihatkan dirinya, make-upnya, gerak-gerinya dan kemegahannya. Selain memastikan pakaiannya tidak nipis, jarang, longgar, tidak memakai perhiasan yang menarik perhatian lelaki ajnabi, tidak menyerupai pakaian lelaki atau orang kafir/musyrik, pakaiannya yang bukan melambangkan kemegahan, dia juga tidak boleh tampil dengan haruman semerbak. "Sesiapa jua wanita yang memakai minyak wangi kemudian melintasi khalayak ramai dengan tujuan dihidu bau yang dipakainya, maka dia dikira berzina” [hadis dari Abu Musa al-Asy’ari].

Penutup

Sesungguhnya aurat wanita Islam bukanlah hanya tudung semata-mata sebagaimana yang difahami oleh sebahagian umat Islam sebaliknya apa yang paling penting ialah setiap Muslimah mestilah memahami batasan aurat dalam hayatul khassah (kehidupan khusus) dan hayatul am (kehidupan umum) menurut syarak selain menyedari keharaman bertabarruj atas semua wanita sama ada belum atau telah putus haid. Menutup aurat juga hendaklah didasari dengan iman dan taqwa iaitu mengharapkan keredhaan Allah semata-mata, bukan atas dasar hak asasi atau rutin harian.

[credit to : tarbawi.my]

Ai shi teru

Ai shi teru ialah perkataan Jepun yang bermaksud, "Aku cinta padamu...". Dalam bahasa Inggeris ia disebut, "I love you", dalam bahasa Arab, "Uhibbuka" (untuk lelaki) dan "Uhibbuki" (untuk wanita), manakala di dalam bahasa Mandarin ia disebut, "Wo ai ni". Dan Perancis pula disebut, "Je t'aime". Walaupun perkataan ini berlainan sebutannya, tetapi hakikatnya ia tetap mempunyai satu maksud iaitu aku cinta padamu. Persoalannya cinta kepada siapa?

Perkataan 'Cinta' adalah perkataan yang begitu popular di mana sahaja kita berada, kerana ia bukan perkataan yang terkandung dalam kamus moden tetapi telah lama wujud sejak dijadikannya Adam dan Hawa. Begitupun cinta dalam makna yang sebenar bukanlah nafsu, tetapi kepercayaan. Orang yang percaya kepada sesuatu perkara dengan tindakan dan bukti tanpa memerlukan apa-apa syarat, itulah cinta. Oleh itu , apabila kita menyatakan cinta kita kepada Allah, maka kita akan dapat mengesan tanda-tandanya.

Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah menyebut dalam kitabnya, 'Raudhatul Muhibbin wa Nuzhatil Mushtaqin' bahawa beberapa tanda jatuh cinta yang dialami oleh kebanyakan manusia adalah;

"Banyak mengingati orang yang dicintai, membicarakan tentangnya dan sentiasa menyebut namanya..."

"Tunduk dan mengikut segala perintah orang yang dicintai dan mendahulukan segala keperluannya..."

"Memerhati kata-kata orang yang dicintai dan mendengarkannya..."

"Mencintai segala perkara yang dicintai oleh sang kekasih..."

26 December 2011

I LOVE U

Berikut adalah senarai kata-kata merujuk kepada I LOVE U dari pelbagai bahasa dunia.

Icelandic – Eg elska tig
Ilonggo – Palangga ko ikaw
Indonesian – Saya cinta padamu
Inuit – Negligevapse
Irish – Taim i’ ngra leat
Italian – Ti amo
Japanese – Aishiteru or Anata ga daisuki desu
Kannada – Naanu ninna preetisuttene
Kapampangan – Kaluguran daka
Kiswahili – Nakupenda
Konkani – Tu magel moga cho
Korean – Sarang Heyo or Nanun tangshinul sarang hamnida
Latin – Te amo
Latvian – Es tevi miilu
Lebanese – Bahibak
Lithuanian – Tave myliu
Luxembourgeois – Ech hun dech gaer
Macedonian – Te Sakam
Malay – Saya cintakan mu / Aku cinta padamu
Malayalam – Njan Ninne Premikunnu
Maltese – Inhobbok
Marathi – Me tula prem karto
Mohawk – Kanbhik
Moroccan – Ana moajaba bik
Nahuatl – Ni mits neki
Navaho – Ayor anosh’ni
Ndebele – Niyakutanda
Norwegian (Bokmaal) – Jeg elsker deg
Norwegian (Nyonrsk) – Eg elskar deg
Pandacan – Syota na kita!!
Pangasinan – Inaru Taka
Papiamento – Mi ta stimabo
Persian – Doo-set daaram
Pig Latin – Iay ovlay ouyay
Polish – Kocham Cię
Portuguese – Eu te amo
Romanian – Te iubesc
Russian – Ya tebya liubliu
Scot Gaelic – Tha gra\dh agam ort
Serbian – Volim te
Setswana – Ke a go rata
Sign Language – ,\,,/ (represents position of fingers when signing ‘I Love You’)
Sindhi – Maa tokhe pyar kendo ahyan
Sioux – Techihhila
Slovak – Lu`bim ta
Slovenian – Ljubim te
Spanish – Te quiero / Te amo
Swahili – Ninapenda wewe
Swedish – Jag alskar dig
Swiss-German – Ich lieb Di
Surinam – Mi lobi joe
Tagalog – Mahal kita
Taiwanese – Wa ga ei li
Tahitian – Ua Here Vau Ia Oe
Tamil – Nan unnai kathalikaraen
Telugu – Nenu ninnu premistunnanu
Thai (to female) – Phom rak khun
Thai (to male) - Chan rak khun
Thai Informal – Rak te
Tunisian – Ha eh bak
Turkish – Seni Seviyorum
Ukrainian – Ya tebe kahayu
Urdu – mai aap say pyaar karta hoo
Vietnamese (to female) – Anh ye^u em
Vietnamese (to male) – Em ye^u anh
Welsh – ‘Rwy’n dy garu di
Yiddish – Ikh hob dikh
Yoruba – Mo ni fe
Zazi – Ezhele hezdege
Zuni – Tom ho’ ichema

14 December 2011

Ketahui Fakta dan Hakikat Sebenar Minuman Ringan Seperti Coca-Cola dan Pepsi

Keburukan minuman ringan

Cuaca panas terik dan anda benar-benar terasa dahaga. Anda mula terbayang minuman ringan sejuk yang menjadi kesukaan anda. Apatah lagi, anda berdiri bersebelahan dengan mesin minuman. Tetapi sebelum anda mendapatkan minuman kesukaan anda itu, fikirlah sejenak. Sedarkah anda tentang kandungan sebenarnya?

Sungguhpun minuman ringan kini seolah-olah menjadi sebahagian daripada gaya hidup kita, namun kita kurang menitikberatkan tentang kandungannya. Malahan ramai di antara kita tidak menyedari bahawa minuman ini sebenarnya tidak berkhasiat. Kebanyakannya hanyalah air yang bercampur bahan-bahan berkarbonat, asid, pewarna, perisa dan pemanis yang membahayakan kesihatan.

Minuman ringan sering digelar makanan remeh kerana khasiatnya terlalu rendah berbanding risiko bahayanya yang tinggi ke atas kesihatan.

Hakikatnya minuman ringan boleh menimbulkan pelbagai masalah kesihatan antaranya osteoporosis (kerapuhan tulang), kegemukan, kerosakan dan kakisan pada gigi serta kanser. Kesemuanya disebabkan kandungan bahan ramuannya. Lebih buruk lagi ia boleh menjejaskan kesihatan kanak-kanak dan remaja.

Penemu bersama insulin, Dr Charles Best pernah mendakwa minuman ringan mempunyai banyak persamaan dengan minuman keras. Sirosis hati telah dikesan dalam remaja yang banyak meminum minuman ringan dan penagih alkohol yang kronik, demikian menurut penulis buku Consumer Beware, Beatrice Hunter.

Kerajaan juga pernah mengeluarkan amaran kepada pengeluar minuman ringan yang terkemuka di dunia kerana produk keluarannya disyaki meninggalkan kesan ke atas tulang kanak-kanak kerana kandungan asid fosforik yang tinggi dalam minuman tersebut.

Malahan pada masa lalu, sesetengah negara mengambil tindakan mengesyorkan pengharaman sesetengah minuman ringan kerana ia diberikan kepada bayi yang tidak disusui sendiri oleh ibu bapa mereka yang terpengaruh dengan iklan yang tidak beretika.

Dalam tahun 1969, bayi-bayi di Zambia dilaporkan mengalami masalah kekurangan zat makanan setelah mereka diberikan Coke dan Fanta kerana ibu mereka menyangka ia minuman yang terbaik untuk bayi. Pada masa yang sama, kira 54% kanak-kanak yang mengalami kekurangan zat makanan yang serius itu dimasukkan ke hospital kanak kanak dan tertulis ‘Fantababy’ di atas carta kemajuan mereka.

Selanjutnya kerajaan Zambia telah mengharamkan iklan Fanta “kerana pengaruhnya ke atas golongan miskin.”

Dalam satu kajian yang dijalankan oleh Institut Pemakanan di Rio De Janeiro ke atas kanak-kanak sekolah berusia antara 6 hingga 14 tahun yang meminum banyak Coke, Fanta dan Pepsi, kesemuanya menunjukkan masalah kekurangan zat makanan melibatkan protein/kalori.

Menyedari bahaya yang ada, pihak berkuasa di sesetengah negara dalam beberapa tahun kebelakangan telah mengambil langkah serius untuk membatasi pengambilan minuman ringan di kalangan remaja.
Coca Cola


Keburukan Coca-Cola

Singapura telah mengharamkan Coca-Cola, Pepsi Cola dan semua minuman ringan yang mengandungi terlalu banyak gula di sekolah-sekolah pada tahun 1992 (sebagai sebahagian daripada kempen negara ke arah kesihatan yang baik dalam tempoh 10 tahun) kerana minuman itu mengandungi lebih 10% gula, dan menyumbang kepada kegemukan.

Dalam tahun 1980, satu usaha juga telah dibuat oleh Jabatan Pertanian Amerika untuk mengehadkan penjualan minuman ringan di sekolah-sekolah dengan membentuk peraturan yang melarang sekolah daripada menjual minuman ringan dan makanan remeh lain sebelum tamat waktu makan tengah hari yang terakhir.

Apakah ramuan sebenar di dalam minuman ringan sehingga boleh menjejaskan kesihatan? Bacalah fakta-fakta selanjutnya mengenai minuman ini agar anda lebih berhati-hati apabila hendak meminumnya.

Gula

Gula merupakan ramuan asas dalam kebanyakan minuman ringan. Minuman ringan biasa mengandugi sama ada sirap yang kaya fruktos, gula atau gabungan kedua-duanya untuk mendapatkan rasa manis yang diinginkan.

Ujian terbaru kami mendapati minuman tin mengandungi antara 4-15 sudu kecil gula! Di antara jenama minuman tin yang mengandungi banyak gula termasuklah:

F&N Anggur (500ml) 15 1/2 sudu kecil
F&N Fruitade (500ml) – kira-kira 14 1/2 sudu kecil

Kadar pengambilan gula yang disarankan oleh Pertubuhan Kesihatan Dunia (WHO) ialah 8-11 sudu kecil sehari. Meminum setin minuman ringan atau lebih dalam sehari memberikan lebih banyak gula daripada yang diperlukan. Tiga tin atau lebih dalam sehari atau lebih buruk setiap hari, hanya mendedahkan anda kepada risiko serangan penyakit.

Gula boleh merosakkan gigi, meningkatkan risiko kencing manis, menyumbang kepada penyakit jantung, masalah penghadaman, kulit dan penyakit pembunuh yang lain.

Menurut seorang ahli saintis Juhn Yudkin, gula merupakan bahan “tulin, putih dan boleh membahayakan.”

William duffy, penulis buku Sugar Blues pula memberi amaran, “sama seperti candu, morfin dan heroin, gula merupakan ubat yang menimbulkan kesan ketagihan dan membawa kemudaratan…”

Gula juga membuatkan kita makan dengan berlebihan sehingga menyebabkan kegemukan. Oleh kerana gula dilepaskan dengan segera ke dalam aliran darah, makanan manis sering membuatkan kita tidak berasa kenyang. Ini bermakna, anda cenderung terus memakan lalu menambah pengambilan kalori anda.

Menurut satu laporan dalam The Ethical Consumer, kemasukan gula yang diproses dengan cepat ke dalam aliran darah boleh menimbulkan keadaan ‘pergantungan’ di mana tubuh terikat dengan pengaliran berterusan gula industri untuk mengekalkan paras gula dalam darah. Ini menyebabkan anda ketagihan gula dan ingin mendapatkannya dengan lebih banyak padahal ia boleh membahayakan kesihatan.

Setiap sesudu kecil gula mengandungi 16 kalori. Jika anda mendarabnya dengan 15 1/2 sudu kecil, iaitu kandungan gula dalam satu tin F&N Anggur 500ml, ini membawa kepada 248 kalori dalam setiap tin minuman ringan.

Keadaan ini samalah seperti anda memakan kira-kira 2 1/2 sudu kecil tidak bergaram. Oleh itu minuman ringan boleh menggemukkan tubuh.


PEMANIS TIRUAN

Minuman ringan diet menggunakan pemanis rendah kalori seperti aspartame, acesulfame K, sakarin dan sukralos. Setakat ini pemanis yang paling banyak digunakan adalah aspartame.

Misalnya Diet Pepsi mengandungi aspartame, pemanis yang 200 kali lebih manis daripada gula. Sedikit pun sudah memadai untuk memaniskannya. Selain itu, ia juga menyedapkan perisa sitrus dan buah-buahan lain lagi.

Malangnya pemanis tiruan ini boleh meninggalkan kesan sampingan kepada sesetengah orang. Beberapa masalah yang telah dialami termasuklah migrain, sakit kepala, hilang daya ingatan, tekanan emosi dan mudah meradang. Ia juga dikatakan boleh menyebabkan kekejangan, loya, cirit-birit, kegatalan pada kulit, pandangan menjadi kabur dan dalam sesetengah keadaan, hilang penglihatan.

Menurut penulis buku Diet For A Poisoned Planet, David Steinman, Pentadbiran Makanan dan Ubatan (FDA) menerima paling banyak aduan mengenai aspartame, iaitu lebih 3000 kes. Mengikut kajian Profesor John W. Olney dari Universiti Washington, St Louis mengenai aspartame yang diterbitkan pada tahun 1996, peningkatan dalam kes-kes kanser otak di kalangan penduduk Amerika sekitar tahun-tahun 1980-an dan 90-an mungkin berpunca daripada pengambilan aspartame.

Beliau menyarankan hasil-hasil penguraian aspartame merupakan agen-agen yang beracun kerana didapati ketumbuhan otak dalam haiwan ujian makmal. Haiwan yang diuji menunjukkan peningkatan dalam kes-kes kanser tertentu apabila terdedah kepada agen itu dan kini manusia pula menunjukkan kesan yang sama.

Sesetengah jenama minuman ringan diet juga mungkin mengandungi sakarin, pemanis tidak berkhasiat yang 300 kali ganda lebih manis daripada gula. Sakarin telah terbukti boleh menyebabkan kanser pundi malah telah diharamkan untuk kegunaan umum di Kanada, New Zealand dan beberapa buah negara Eropah.

Kajian terbaru ke atas label mendapati sakarin terkandung dalam Pepsi Diet. Tinjauan CAP pada tahun 1992 turut mengesan sakarin dalam Diet Coke dan Diet Sarsi.

KAFEIN

Kafein boleh menyedapkan rasa dan biasanya dicampurkan ke dalam minuman kola. Kandungan kafein di dalamnya adalah kira-kira 1/4-1/3 daripada yang terkandung di dalam kopi atau teh. Kafein merupakan ubat yang boleh menimbulkan ketagihan dan merangsang sistem saraf pusat. Produk yang mengandungi kafein tiruan merangsang tubuh dan meningkatkan kadar degupan jantung. Rangsangan tiruan ini hanya menyegarkan fikiran dan menghilangkan keletihan buat seketika.

Rangsangan berlebihan menyingkirkan tenaga penting daripada tubuh kerana ia perlu melawan “racun” yang mencerobohi sistemnya. Dengan kadar pengambilan semasa, kafein boleh menyebabkan insomnia, gugup, mudah meradang dan gelisah selain mengalami gangguan kadar dan rentak degupan jantung.

Menurut satu kajian di Amerika, meminum minuman ringan selespas bekerja keras boleh menghilangkan kalsium dan kalium yang sebaliknya boleh menyakitkan otot dan melambatkan pemulihan selepas bersenam.

Dalam kajian tersebut, 18 orang kanak-kanak dalam lingkungan usia 13-18 tahun diberikan sama ada minuman ringan tanpa gula dan kafein atau minuman ringan berkafein atau bergula. Apabila kafein dicampurkan ke dalam minuman, penyingkiran kalsium melalui air kencing selama tiga jam meningkat sebanya 25%.

Apabila gula dicampurkan ke dalam minuman berkafein, kehilangan kalsium meningkat sekali ganda. Kajian juga mendapati kafein meningkatkan kehilangan natrium, klorida dan kalium.

Para penyelidik mendapati fosforus yang terkandung dalam kebanyakan minuman kola mempercepatkan lagi kehilngan kalsium dan jisim tulang. Apa yang membimbangkan ialah dos dalam ujian tersebut jauh lebih rendah daripada purata pengambilan harian sebenar kafein dan gula dikalangan remaja.

Ujian terbaru mengesan kafein sebanyak 157bps dalam Diet Coke, 117bps dalam Pepsi Diet, 91 bps dalam Pepsi dan 85 bps dalam Coca-Cola.

Sumber: Persatuan Pengguna Pulau Pinang

[Credit to : psipum.org]

13 December 2011

PANDUAN MENDIDIK ANAK

1) Jangan pukul anak dari lutut keatas

2) Jangan gunakan tangan/anggota tubuh kita utk memukul anak dengan tangan dan jangan sesekali menampar anak pakai tangan kita. Nanti anak jadi bertambah degil dan nakal dan tak boleh control.

3) Rotan/pukul anak di telapak kakinya. Secara saintifiknya ada kaitan dengan refleksologi dan merangsang ke bahagian otak.

Sabda Rasulullah s.a.w.

“Berguraulah dengan anak kamu kala usianya satu hingga tujuh tahun. Berseronok dengan mereka, bergurau hingga naik atas belakang pun tak apa. Jika suka geletek, kejar atau usik anak asalkan hubungan rapat. Lepas tujuh hingga 14 tahun kita didik dan ajar, kalau salah pukullah dia (sebagai pengajaran)”

4). Mulakanlah hidup anak anda dengan nama panggilan yang baik. Nama panggilan yang kurang baik akan menyebabkan anak anda malu dan merasa rendah diri. (Dalam Islam sendiri nama panggilan yang baik adalah digalakkan).

5). Berikan anak anda pelukkan setiap hari. (Kajian menunjukkan anak yang dipeluk setiap hari akan mempunyai kekuatan IQ yg lebih kuat daripada anak yang jarang dipeluk)

6). Pandanglah anak anda dengan pandangan kasih sayang (Pandangan ini akan membuatkan anak anda lebih yakin diri apabila berhadapan dengan persekitaran)

7). Berikan peneguhan setiap kali anak anda berbuat kebaikan.
(Berilah pujian, pelukkan, ciuman, hadiah ataupun sekurang-kurangnya senyuman untuk setiap kebaikan yang dilakukannya).

8). Janganlah mengharapkan anak anda yang belum matang itu melakukan sesuatu perbuatan baik secara berterusan, mereka hanya kanak-kanak yang sedang berkembang. Perkembangan mereka buatkan mereka ingin mengalami setiap perkaratermasuklah berbuat silap.

9). Apabila anda berhadapan dengan masalah kerja dan keluarga, pilihlah keluarga (Seorang penulis menyatakan anak-anak terus membesar. Masa itu terus berlalu dan tak akan kembali).

10). Di dalam membesarkan dan mendidik anak-anak, janganlah tuan/puan mengeluh. Keluhan akan membuatkan anak-anak merasakan diri mereka beban.

11). Dengarlah cerita anak anda, cerita itu tak akan dapat anda dengari lagi pada masa akan datang. Tunggu giliran anda untuk bercakap (Ini akan mengajar anak anda tentang giliran untuk bercakap)

12). Tenangkan anak anda setiap kali mereka memerlukannya.

13). Tunjukkan kepada anak anda bagaimana cara untuk menenangkan diri. Mereka akan menirunya.

14). Buatkan sedikit persediaan untuk anak-anak menyambut harijadinya. Sediakanlah hadiah harijadi yang unik walaupun harganya murah. Keunikan akan membuatkan anak anda belajar menghargai. (Anak2 yg dtg daripada persekitaran yang menghargai akan belajar menghargai orang lain).

15). Kemungkinan anak kita menerima pengajaran bukan pada kali pertama belajar. Mereka mungkin memerlukan kita mengajar mereka lebih daripada sekali.

16). Luangkanlah masa bersama anak anda diluar rumah, peganglah tangan anak-anak apabila anda berjalan dengan mereka. Mereka tentu akan merasa kepentingan kehadiran mereka dalam kehidupan anda suami isteri.

17). Dengarlah mimpi ngeri anak-anak anda. Mimpi ngeri mereka adalah begitu real dalam dunia mereka.

18). Hargailah permainan kesayangan anak anda. Mereka juga dalam masa yang sama akan menghargai barang-barang kesayangan anda. Elakkan daripada membuang barang kesayangan mereka walaupun sudah rosak. Mintalah kebenaran mereka sebelum berbuat demikian.

19). Janganlah membiarkan anak-anak anda tidur tanpa ciuman selamat malam.

20). Terimalah yang kadangkala anda bukanlah ibubapa yang sempurna. Ini akan mengurangkan stress menjadi ibu bapa.

21). Jangan selalu membawa bebanan kerja pejabat ke rumah. Anak-anak akan belajar bahawa kerja pejabat selalunya lebih penting daripada keluarga.

22). Anak menangis untuk melegakan keresahan mereka tetapi kadangkala cuma untuk sound effect sahaja. Bagaimanapun dengarilah mereka, dua puluh tahun dari sekarang anda pula yang akan menangis apabila rumah mula terasa sunyi. Anak-anak anda mula sibuk mendengar tangisan anak mereka sendiri.

“Anak- Anak ibarat kain putih. Ibu bapa lah yang mencorakkannya menjadi yahudi, nasrani atau majusi”

RAHSIA TELEFON BIMBIT

re-posting untuk kesekian kalinya
(article ni dah lama dah, tak tau kalau masih boleh pakai ke tak)

1. Kereta terkunci

Pernahkah anda tertinggal kunci kereta dalam kereta dan kereta anda ketika itu terkunci dari dalam? Pasti anda lakukan pelbagai cara untuk mendapatkan kembali kunci bagi membuka semula kereta anda.
Jangan risau, telefon bimbit boleh membantu, tapi bagi kereta yang menggunakan sistem penggera (alarm) sahaja.

Caranya:
i. Cuba anda hubungi seseorang yang berada di rumah. Minta dia ambilkan kunci pendua kereta anda.
ii. Kemudian pegang telefon bimbit anda dari jarak kira-kira 30 sm(satu kaki) dari kereta yang terkunci itu. Minta pula keluarga atau teman di rumah menekan punat 'ON' pada kunci pendua kereta dan pastikan dia menekan dengan mendekatkan pada telefon bimbitnya.

Kaedah ini memang berkesan kerana beberapa orang telah mencubanya.

2. Nombor Kecemasan

Sentiasa ingat bahawa nombor kecemasan untuk semua telefon adalah 112. Jika anda dalam kecemasan dan berada di kawasan tiada liputan untuk semua talian telefon bimbit yang anda gunakan, cuba dail nombor kecemasan 112. Ia boleh digunakan walaupun di kawasan yang tiada liputan dan lebih menarik lagi, ia boleh terus didail walaupun papan kekunci telefon bimbit anda dikunci (Keypad lock).

3. Kuasa bateri tersembunyi

Mungkin ramai tidak tahu,telefon bimbit yang telah kehabisan bateri masih boleh digunakan dalam keadaan kecemasan kerana ia mempunyai fungsi untuk menyimpan bateri tambahan. Bayangkan jika bateri telefon bimbit anda sudah terlalu lemah atau mati sedangkan anda perlu melakukan panggilan penting atau berada dalam kecemasan. Telefon bimbit jenis Nokia didatangkan dengan bateri simpanan.

Untuk mengaktifkannya, tekan kekunci *3370#

Telefon bimbit anda akan berjaya dihidupkan semula dan skrin telefon akan memberitahu telefon tentang penambahan kuasa bateri sebanyak 50 peratus. Kuasa tambahan ini juga akan dicas semula bila anda mengecas telefon bimbit anda (sesetengah jenis HP nokia sahaja).

4. Telefon dicuri

Bagaimana jika telefon bimbit anda dicuri. Anda boleh menjadikan ia tidak dapat diaktifkan dengan menekan nombor siri yang terdapat di telefon bimbit anda.

Sila dail *#06# dan 15 digit nombor siri telefon bimbit anda akan tertera di skrin

Nombor ini adalah unik untuk setiap telefon bimbit. Catatkan nombor siri ini dan simpannya di tempat selamat. Bila telefon bimbit anda dicuri, anda boleh hubungi pusat servis telefon bimbit anda dan berikannya kod nombor siri tersebut. Mereka kemudiannya akan mengunci sistem dalam telefon bimbit anda.

Sesiapa sahaja yang mencurinya pasti hampa kerana walaupun kad simnya telah ditukar, dia tidak dapat mengaktifkan kembali telefon bimbit tersebut. Jadi, walaupun ia dicuri, namun sekurang-kurangnya anda berpuas hati kerana si pencuri takkan boleh menggunakannya ataupun menjualnya.

12 December 2011

Cara Jawab Telefon Yang Betul 【ツ】

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀

"Sebenarnye cara menjawab tepon yang kite amalkan adelah salah... dan kebanyakannye sama.. terpikir kah anda untuk menjawab dengan jawapan yang betul. Jadi di sini kite akan cube untuk menukarkan jawapannye (tak le korang boring sangat kalu jadi operator).

Soalan: haloo, may i speak to bedah please
Jawapan: maap. sini bukan balai polis.

Soalan: haloo, siapa di sana
Jawapan: ntah. saya kat sini, mane le saya tau sape kat sane..

Soalan: haloo, boleh saya bercakap ngan bapak awak
Jawapan: nak cakap cakap je ler. buat ape tanye saya.

Soalan: haloo, boleh sambungkan ke nombor 323
Jawapan: maap cik, nombor tak boleh disambung, hanye boleh dicampur.

Soalan: haloo, mak ade rumah
Jawapan: mak takde rumah. bapak ade pasal rumah ni bapak yang beli.

Soalan: haloo timah, buat ape tu
Jawapan: kan ke saya tengah bercakap ngan awak kat tepon ni..

Soalan: boleh saya bercakap ngan siti
Jawapan: maap. nombor yang anda dail tidak mahu memberikan perkhidmatannye... time kacih.

Soalan: haloo, tolong panggilkan samad. saya nak bercakap dengannye.
Jawapan: sila panggil sendiri.saya sibuk. maap

Soalan: halloo......
Jawapan: haloo. pusat sakit mental di sini. anda ingin mendaftar

Soalan: haloo, saya nak tumpang bertanya...
Jawapan: maap. ini bukan kaunter pertanyaan.

Soalan: haloo, betul ke ini nombor 3234412
Jawapan: sila dail sekali lagi. kalau saya masih menjawab betul le tu.

Soalan: assalammualaikum...
Jawapan: waalaikummussalam..(tupp..teru​s letak tepon. salam kite wajib jawab)

[Credit to : Leha]

06 December 2011

Petua Murah Rezeki

Dato’ Dr. Fadzilah Kamsah pernah berkata….. .

” setiap pagi sedekahkan al-fatihah kepada kedua ibu bapamu ( tak kira masih hidup @ telah tiada)”………. nescaya pintu rezekimu akan terbuka buat kamu…


Berdasarkan Hadith Nabi :
“Tidak akan terputus rezeki seseorang selagi dia tidak meninggalkan doa kepada kedua orang tua nya dalam sehari”

Huraian hadith:

- jangan sesekali meninggalkan doa kepada kedua ibubapa (baik yang hidup mahupun yang sudah tiada )

- Allah akan memurahkan rezeki kepada mereka yang tidak putus berdoa kepada kedua ibu bapa (walaupun ada ibu bapa yang leka, doakan agar mereka berubah)

- Ingatlah bahawa keredhaan ibu bapa adalah keredhaan Allah

- Semasa berdoa, berdoalah dengan bersungguh2. …tadah tangan dan bayangkan wajah kedua orang tua kita , termasuk guru2 kita dan mereka yang banyak menolong kita (berdoa perlu benar2 bersungguh2)

- Mereka yang lupa berdoa kepada kedua orang tua, akan disempitkan rezeki oleh Allah

Kesimpulannya:

- Bagi yang berniaga, tak perlu ada ilmu pelaris….. . Cuma jangan lupa doakan ibu bapa kita setiap hari

- Rezeki bukan sahaja berupa wang ringgit, tetapi segala nikmat yang kita dapat dari Allah (e.g. makan, kesihatan, kasih sayang, ilmu dsb nya..)

InsyaAllah

Berusaha dan bertawakal.. …insyallah , rezeki itu bukan kerana ada sijil SPM,(kata Azmil Mustapha)… ..Mari kita cuba….Allahhuakhbar. ..

10 Jenis Solat yg Tidak Diterima

10 JENIS SOLAT YANG TIDAK DITERIMA OLEH ALLAH S.W.T
Rasulullah S.A.W. telah bersabda yang bermaksud : "Sesiapa yang memelihara solat, maka solat itu sebagai cahaya baginya, petunjuk dan jalan selamat dan barang siapa yang tidak memelihara solat, maka sesungguhnya solat itu tidak menjadi cahaya, dan tidak juga menjadi petunjuk dan jalan selamat baginya." (Tabyinul Mahaarim)

Rasulullah S.A.W telah bersabda bahawa : "10 orang solatnya tidak diterima oleh Allah S.W.T, antaranya :

1. Orang lelaki yang solat sendirian tanpa membaca sesuatu.

2. Orang lelaki yang mengerjakan solat tetapi tidak mengeluarkan zakat.

3. Orang lelaki yang menjadi imam, padahal orang yang menjadi makmum membencinya.

4. Orang lelaki yang melarikan diri.

5. Orang lelaki yang minum arak tanpa mahu meninggalkannya (Taubat).

6. Orang perempuan yang suaminya marah kepadanya.

7. Orang perempuan yang mengerjakan solat tanpa memakai tudung.

8. Imam atau pemimpin yang sombong dan zalim menganiaya.

9. Orang-orang yang suka makan riba'.

10. Orang yang solatnya tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan yang keji dan mungkar."

Sabda Rasulullah S.A.W yang bermaksud : "Barang siapa yang solatnya itu tidak dapat menahannya dari melakukan perbuatan keji dan mungkar, maka sesungguhnya solatnya itu hanya menambahkan kemurkaan Allah S.W.T dan jauh dari Allah."

Hassan r.a berkata : "Kalau solat kamu itu tidak dapat menahan kamu dari melakukan perbuatan mungkar dan keji, maka sesungguhnya kamu dianggap orang yang tidak mengerjakan solat. Dan pada hari kiamat nanti solatmu itu akan dilemparkan semula ke arah mukamu seperti satu bungkusan kain tebal yang buruk."

02 December 2011

TEMAN WANITA

Saya suka sangat tengok jari-jemari teman wanita saya ,
Cantik betul . Sungguh ! sampai saya takut
nak pegang. Bukan takut jari-jemarinya patah ,
Tapi takut nanti jemari-jemari kami tidak boleh
Saling bantu-membantu di suatu hari yang amat
Dahsyat di hadapan yang Maha Esa.

Saya suka sangat tengok rambutnya.
Cantik betul. Sungguh! Sebab itu saya belikan dia tudung.
Bukannya cemburu orang lain tengok, Bukan!
Tapi sebab saya mahu rambutnya sentiasa ditutup
macam dalam iklan dot dot dot itu sampai bila-bila
Takut nanti dibakar dek api neraka,
di suatu hari yang amat dahsyat di hadapan
yang Maha Pencipta!

Saya suka sangat tengok body teman wanita saya
Solid betul...Sungguh! Sebab itu saya belikan dia telekung supaya masa
'Dating' dengan kekasih dia yang utama, dia jaaaaaaauh
lebih cantik dan berseri menghadap-Nya.
Saya pun tumpang dapat pahala syoknya!

Saya sedih sangat bila tengok teman wanita saya
tidak tidur, tidak makan sebab rindukan saya.
Saya pun macam itu juga. Si dia tanya,
"Apa ubatnya, bang?" Saya pun bagi dia Al-Quran
Sebagai penenang jiwa semoga dia cintakan-Nya
lebih daripada saya.

Saya sedih tengok dia selalu pesan macam-macam;
"Makan, minum, jaga diri, pandu kereta elok-elok
nanti awak sakit saya juga yang susah hati bla bla bla."
Tapi bila tengok wayang sama-sama, terlepas asar
dan maghrib begitu sahaja, dia tidak kata apa pun.
Aduuuuuuh berdosanya saya!

Saya memang sayang sangat pada dia. Saya
mahu jumpa dia, bersama dia, cinta secinta-cintanya.
Cinta yang abadi di dunia dan berkasih sayang di akhirat,
ber'dating' di syurga kerana di situlah tempat yang kekal selama-lamanya.
Doakan kami saling ingat-mengingati, insaf-menginsafi.

Ya Allah, ampunkanlah kami
Semoga kami dapat kekal bersama selama-lamanya,
Di syurga nanti.
Amin .
* untuk tatapan semua . :) ~ re-copy and paste .

Credit to : Ainy Rockas