18 August 2010

A2001 : Hierarki Hadhanah @ Nafakah

Salam all.. ustazhus cuba sediakan carta hierarki individu yang layak menjaga anak yang belum mumayyiz selepas berlaku sesuatu perceraian..
Hopefully.. sedikit membantu kumpulan yang bakal / sedang present tajuk berkenaan..

No comments: