20 November 2011

Under Construction [November 2011]

Rumah dalam proses pembinaan. Dijangka boleh diduduki pada Mei 2012.